Bunun üçün bonus balans doldurulduqdan sonra hesablanır. –